เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์


วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องหอประชุม โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธี
2020-02-03
2020-01-14
2019-12-18
2019-12-18
2019-09-24
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-06
2019-09-04
2019-09-03