เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์


วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องหอประชุม โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธี
2020-05-15
2020-04-27
2020-04-15
2020-04-13
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-03-27