เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ประชุมสภา


การประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจันทบเพชร
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-03-27
2020-03-26
2020-03-18
2020-03-13
2020-03-01