เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ประชุมสภา


การประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจันทบเพชร
2020-02-03
2020-01-14
2019-12-18
2019-12-18
2019-09-24
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-06
2019-09-04
2019-09-03