เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ประชุมสภา


การประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจันทบเพชร
2020-07-08
2020-05-15
2020-04-27
2020-04-15
2020-04-13
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01