เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


เทศบาลตำบลจันทบเพชร ดำเนินการจัดโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๕๘ คน

2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-04-01
2020-03-27
2020-03-26
2020-03-18
2020-03-13
2020-03-01