เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


เทศบาลตำบลจันทบเพชร ดำเนินการจัดโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๕๘ คน

2019-09-24
2019-09-12
2019-09-12
2019-09-06
2019-09-04
2019-09-03
2019-08-22