เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันฟุตบอลชายแดนคัพ" ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 3 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลจันทบเพชร นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกลุ่มสตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 7 แห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บังคับการกองรองทหารพรานที่ 2604 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลบื่อนที่ 52 ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายโท 5 ใต้ ท่าน ส.จ ชูศักดิ์ เทียนศิริวงศากุล ท่าน ส.จ. จันทรา ศิริมาศกูล เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายบุญเต็ม กัลยาพาณิช นายอำเภอบ้านกรวด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "โครงการแข่งขันฟุตบอลชายแดนคัพ" ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ และระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬากลางบ้านสายโท 6 ใต้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ และเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ได้ รู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลอบายมุขและสิ่งเสพติดอื่นๆ
2023-09-13
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-15
2023-08-11
2023-08-09
2023-07-31
2023-07-26