เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การก่อสร้างถนนลาดยางจำนวน 2 เส้น


วันที่ 20 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดย นายสันติ อุทุม นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย นายเรืองยศ จำปา รองปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การก่อสร้างถนนลาดยางจำนวน 2 เส้น ในหมู่บ้านสาย โท 6 ใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมใหม่ในอนาคต แก้ปัญหาด้านการสัญจรให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ
2023-09-13
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-15
2023-08-11
2023-08-09
2023-07-31
2023-07-26