เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕


วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ - เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคเอกชน นายวิชัย แข็งแรง รองนายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประชาชน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
2022-12-08
2022-12-06
2022-11-21
2022-11-15
2022-11-07
2022-11-03
2022-10-25
2022-10-14
2022-08-29
2022-07-19