เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


กิจกรรม การให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธวิธีการเอาตัวรอดจากบุคคลคลุ้มคลั่งเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษาจากสถานีตำรวจภูธรบ้านกรวดและจิตอาสาพระราชทาน


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลจันทบเพชร กองการศึกษา นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร / คณะผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท 6 เหนือ /นายอดิศักดิ์ เยี่ยมพูล ผอ.รพ.สต.บ้านสายโท 5 ใต้ /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน /นางขนิษฐา อุทุมพร ประธานกลุ่มสตรี-อสม.ตำบลจันทบเพชรจันทบเพชร /ประธานอสม.ทุกหมู่บ้าน/เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านกรวด และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี พ.ต.อ.กัมพล วงษ์สงวน ผกก.สภ.บ้านกรวด เป็นประธานพิธี "กิจกรรม การให้ความรู้เกี่ยวกั[ยุทธวิธีการเอาตัวรอดจากบุคคลคลุ้มคลั่งเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษาจากสถานีตำรวจภูธรบ้านกรวดและจิตอาสาพระราชทาน" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดเหตุร้าย รวมถึงการวางมาตรการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

2023-09-13
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-15
2023-08-11
2023-08-09
2023-07-31
2023-07-26