เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 186 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 24 พ.ค. 2564 ]170
62 ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างเหมางานซ่อมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน สายโท 7 หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]191
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน [ 28 ม.ค. 2564 ]179
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล. 5ใต้ ม.3 (ถนนลีลาวดี) [ 25 ม.ค. 2564 ]187
65 ประกาศผู้ชนะราคา ถนน คสล. 8ใต้ ม.9 (ถนนแตงกระโทก) [ 15 ม.ค. 2564 ]186
66 ประกาศเทศบาลตําบลจันทบเพชร เรื่อง ริบเงินหลักประกันเข้าเป็นรายได้ [ 15 ม.ค. 2564 ]215
67 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังอัดเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 14 ม.ค. 2564 ]190
68 จัดซื้อเต็นผ้าใบ จำนวน ๓ หลัง หน่วยงานสำนักปลัด เทศบาลตำบลจันทบเพชร ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ [ 12 ม.ค. 2564 ]194
69 จัดซื้อโครงการก่อสร้าง คสล.ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 8 ใต้ ม.9 (ถนนแตงกระโทก) [ 11 ม.ค. 2564 ]199
70 เผยแพร่แผนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๔ [ 17 ธ.ค. 2563 ]184
71 จัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนชำรุดจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) [ 24 พ.ย. 2563 ]187
72 จัดซื้อ-จัดจ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมทัศนศึกษา) สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสายโท๖ เหนือ [ 24 ก.ย. 2563 ]211
73 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารเคมีกำจัดลูกน้ำเป็นทราบเคลือบที่มีฟอส ๑%w/v แบบซองชา ๑ ซอง/๒๐ กรัม,ถังบรรจุ ๑,๒๕๐ ซอง จำนวน ๑๓ ถัง หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 18 ก.ย. 2563 ]182
74 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ถนนบ้านสายโท8ใต้ ม.9 [ 17 ก.ย. 2563 ]180
75 จัดซื้อโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ถนนบ้านสายโท8ใต้ ม.9 [ 16 ก.ย. 2563 ]185
76 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารเคมีกำจัดลูกน้ำเป็นทราบเคลือบที่มีฟอส ๑%w/v แบบซองชา ๑ ซอง/๒๐ กรัม,ถังบรรจุ ๑,๒๕๐ ซอง จำนวน ๑๓ ถัง หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 16 ก.ย. 2563 ]180
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในชุมชน สายโท6เหนือ หมู่4 (ถนนประชาอุทิศ8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 2 ก.ย. 2563 ]213
78 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2คัน ตามโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ.อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.ย. 2563 ]195
79 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3คัน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ.อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.ย. 2563 ]180
80 ประกวดราคาจ้าง คสล. 6 เหนือ ม.4 (ถนนประชาอุทิศ8) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ส.ค. 2563 ]191
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10