เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว

จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู
อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก


  

ที่พักสงฆ์พนมดิน


 
 

ปราสาทไบเบก