เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


โครงการกิจกรรม 5 ส .


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทบเพชร นายเรืองยศ จำปา รองปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพช ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร ลงพื้นที่ทำความสะอาดและจัดเตียมสถานที่ ณ บริเวณตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู เพื่อจะดำเนินกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17