เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ประจำเดือนมิถุนายน 2565


วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำยลจันทบเพชร มอบหมาย เจ้าหน้าที่บริบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 

2023-10-16
2023-10-06
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-13
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-21