เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


โครงการหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ 4 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์


วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร กองสาธารณสุขฯ โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อสม. /กลุ่มสตรี และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ และ เพื่อเป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้น ของชาวบ้าน และครอบครัว ให้มีความปลอดภัย พร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสายโท 6 เหนือ หมู่ 4 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-20