เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก


วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 - 12.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันทบเพชร นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร มอบหมาย นายจักรกริช เคล้าพิมาย นักวิชากรสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ และพนักงานเทศบาลฯ ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ม.2 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-24
2024-06-20