เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


ร่วมรับฟังบรรยายสรุปโครงการหมู่บ้านแข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน


วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร นำโดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ นายเรืองยศ จำปา รองปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร ,สิบเอกมลวิทย์ บุญสมัย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลจันทบเพชร เข้าร่วมต้อนรับ พันเอก จิรัฏฐ์ ช่วงฉ่ำ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และร่วมรับฟังบรรยายสรุปโครงการหมู่บ้านแข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ณ บ้านสายโท 6 ใต้ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2024-04-25
2024-04-24
2024-03-29
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-21
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-05
2024-02-21