เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th

 
 
 


ส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ คนพิการพร้อม มอบปัจจัย สิ่งของอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม


วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลจันทบเพชร นำโดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางขนิษฐา อุทุมพร ตัวแทนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด นายพีระพลศิลป์ ท่วมไธสง ผอ.รพ.สต.บ้านสายโท 5 ใต้ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 2604 ชุด ชป.กร.ที่ 222 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน /อสม.ในพื้นที่เทศบาลตำบลจันทบเพชร นายเรืองยศ จำปา รองปลัดเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ คนพิการพร้อม #มอบปัจจัย สิ่งของอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ให้แก่ 1.นางถาวร มากพูน บ้านเลขที่ 9 ม.1 ต.จันทบเพชร 2.นายบุญมี พะธะนะ บ้านเลขที่ 18 ม.1 ต.จันทบเพชร 3.นายประยงค์ บุญคุ้ม บ้านเลขที่ 64 ม.8 ต.จันทบเพชร 4.นายสงุ่น แปลงดี บ้านเลขที่ 208 ม.5 ต.จันทบเพชร และเข้าร่วมโครงการออกเยี่ยมบ้านและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แก่ 1.นางผัน นาคดี 2.นายอาดูร ศรีทองสุข ม.5 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-15
2024-02-13
2024-01-30
2024-01-30
2024-01-14
2023-12-20
2023-12-15
2023-11-02