เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


เข้าร่วมต้อนรับ เอกอัครราชฑูต ณ กรุงพนมเปญ และคณะ


วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร นา่ยเรืองยศ จำปา รองปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับ เอกอัครราชฑูต ณ กรุงพนมเปญ และคณะ เดินทางสำรวจเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างไทยกับกัมพูชา และหารือให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

2023-10-16
2023-10-06
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-28
2023-09-13
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-21