เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2563
    การถวายเทียนพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม ๑ ค่ำ ...
  ประชุมสภา
   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสา...

  ส่งมอบหน้ากากอนามัย
    ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 13 หมู่บ้าน...
  กำจัดแมลงปีกแข็ง
    เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันทบเพชร ลงพื้นที่ฉีดพ้นยากำจัดแมลงปีกแข็งให้กับปร...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562
 
แนะนำจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู
กิจกรรม 58

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้