เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง)
   

  จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู
   

  จุดคัดกรองประจำหมู่บ้าน ต้านโควิด-19
   

 
นางรำตำบลจันทบเพชร โดย โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
ขบวนแห่ งานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด 2562

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562