เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
    วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และพสกนิกรชา...
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจันทบเพชร
    กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจันทบเพชร มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาให้กับสมาชิกกองทุนจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1....
  โครงการหมู่บ้านสะอาด บ้านสายโท 8 ใต้
    นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านสะอาด พร้อมด้วยผู้บริหาร...
  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number On...
    นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรบโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be N...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562
 
กิจกรรม 58
คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้