Up

เอกสารประชาสัมพันธ์

เทศบัญญัติ เรื่องการขายสินค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2556
เทศบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556
เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายสินค้าและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556
เทศบัญญัติ เรื่องการขุดดิน ถมดิน และการขนย้านดิน พ.ศ.2556
เทศบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.2556
 
 
Powered by Phoca Download