5 ธันวามหาราช 2557

 

วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) ประวัติวันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) ประวัติวันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม ของทุกปี

ความเป็นมาของ วันพ่อแห่งชาติ 

วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่ม 

อ่านเพิ่มเติม: 5 ธันวามหาราช 2557

อบรมการจัดการจราจร

   ปัจจุบันผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวชม ตลาดจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร จึงทำให้ต้องจัดการจราจรเพื่อความเป็นเป็นระเบียบของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สัญจรเข้าออกตลาด ทั้งเพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดแก่ผู้ขับขี่และผู้ที่กำลังเดินซื้อสินค้า

   ดังนั้นทางเทศบาลตำบลจันทบเพชรจึงขอความอนุเคราะห์ทางสถานีตำรวจภูธรบ้านกรวดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้การฝึกอบรมด้านการจัดการจราจรแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลจันทบเพชรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเทศกิจและ อปพร. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านจราจรในตลาดจดผ่อนปรนฯ 

  เทศบาลตำบลจันทบเพชรและผู้ร่วมอบรมขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรบ้านกรวดและท่านวิทยากร

ทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ในที่นี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม: อบรมการจัดการจราจร