เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประม...
   

เทศบาลตำบลจันทบเพชร ดำเนินการจัดโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเร...

  โครงการศูนย์สามวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์อบร...
    เทศบาลตำบลจันทบเพชร กองการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการศูนย์สามวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์อบรมเด็กก...
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบ...
    เทศบาลตำบลจันทบเพชร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปร...
  ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมา...
    เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยนายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจัน...
 
นางรำตำบลจันทบเพชร โดย โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕
ขบวนแห่ งานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด 2562

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562